โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับ
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

(New Regional Tech-based Entrepreneurial Ecosystem Enhancement)

แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups)

????????????เชิญนักศึกษา บุคคลทั่วไป และวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ

????????รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 100,000 บาท สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 3 กิจการ

✨ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ✨

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ห้อง MI307 ชั้น 3 อาคาร Innovation Park ตึก M Square

พิชญา โทร.  0 5391 6930

E-mail. pitchaya.mfii@remove-thismfu.ac.th
 

New Regional Tech-based Entrepreneurial Ecosystem Enhancement project, to create a new regional startups.
Receive funding for further development of prototype ideas, each team 100,000 Bath
Free ! expenses throughout the activity.
Applications are open from now until 15th MAY 2024
WE'RE HERE TO HELP | CONTACT US:
Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division, Mae Fah Luang University
Room MI307 3rd Floor, Innovation Park (M-Square)
Tel.053-916390 [ K.Pitchaya ]
E-mail. 
pitchaya.mfii@mfu.ac.th

  • 121 ครั้ง