ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

"ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้นแต่อยู่ที่การ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์"

(พระราชดำรัสใน สมเด็กพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

ปณิธาน

"สร้างคนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล"