บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน

น.ส.สุภาพร ตะติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล suparpon.tat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823

นายอภิวัฒน์ ไชยบุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล apiwat.chi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821

น.ส.พรพิมล สุยะใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล pornpimon.suy@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823

น.ส.นิภา เสมอใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล nipa.sam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6824

น.ส.ณัฐกาญจน์ หมื่นตื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล nutthakarn.mue@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821

เจ้าหน้าที่โครงการ + เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

นายณัฐวุฒิ แก้วแก่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
อีเมล natthawut.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6611

น.ส.สุวพร วงค์ปาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
อีเมล suwaphorn.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6611