บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานน.ส.สุภาพร ตะติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล suparpon.tat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823นายอภิวัฒน์ ไชยบุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล apiwat.chi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821น.ส.อิงกมล กันทะรส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล eingkamon.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821น.ส.ดวงเดือน มโนหาญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล duangduen.man@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823น.ส.ศรีระมิงค์ กุลวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล sriraming.gul@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6822น.ส.พรพิมล สุยะใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล pornpimon.suy@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823น.ส.นิภา เสมอใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล nipa.sam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6824

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media