ข่าวประชาสัมพันธ์

Applications for the Australia for ASEAN Scholarships are now open!

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์

Call for applications! Go to Germany  We are calling for an application for the fall semester of 2024 In Germany!

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์

MFU Student Exchange Programme (Inbound Students) 2024

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมอำนาจ ผู้หญิงและสุขภาพในกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติ

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยแห่ง Well-being and Sustainable Future

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์