อัตลักษณ์ประจำสำนักวิชา

เอกลักษณ์สำนักวิชา

“ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน”

อัตลักษณ์สำนักวิชา

“คิดเชิงระบบเป็นนิจ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพในระดับสากล”

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media