เชิญเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ Chiang Rai Spa City'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มฟล.) ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน เสวนา เรื่อง “ ทิศทางธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงราย ”

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/forms/E1bCZnAWOsNj79d62

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 540 ครั้ง