กัปตันเคนชิน พาทีมไตรกีฬา มฟล. คว้ารางวัลการแข่งขัน ตากไตรกีฬา : TAK Triathlon 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

    ขอแสดงความยินดีกับทีมนักไตรกีฬาจาก ชมรมไตรกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถคว้าหลายรางวัลจากการแข่งขัน ตากไตรกีฬา : TAK Triathlon 2022 จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กฟผ. เขื่อนภูมิพล และ บริษัท โร้ดรันเนอร์ สปอรต์แอนด์ออกาไนซ์เซอร์  จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

    ผลงานชมรมไตรกีฬามหาวิทยาลัยแม่หลวง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถคว้ามาได้ 6 รางวัล ควบคุมโดยกัปตันทีม เคนชิน มิซูชิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เป็นที่ปรึกษาชมรม

   รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.นายพรชินสีห์ จำรูญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระยะไตรกีฬาระยะสปรินต์ อันดับที่ 1 Overall / ที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 2 9ปี

2.นายชินกฤต สูงปานเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไตรกีฬาระยะสปรินต์ อันดับที่ 4 Overall / ที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

3.นายการัณณ์ มาลโฮตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไตรกีฬาระยะสปรินต์ อันดับที่ 6 Overall / ที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

4.นายณัฐภัทร์ สุขแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทวิกีฬาระยะสแตนดาร์ด อันดับที่ 5 Overall / ที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

5.นายอัฏฐวุฒิ ใจเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไตรกีฬาระยะสปรินต์ อันดับที่ 15 Overall / ที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี และ อันดับที่ 3 ประเภททวิกีฬาระยะ สแตนดาร์ด รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

.

ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : TakTriathlon2022 - ตากไตรกีฬา

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  989 ครั้ง