ประชาสัมพันธ์ถึง ศิษย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกท่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่านให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ผ่านลิ้งค์ forms.gle/nnB58Ne2Em1a5rPD8 หรือ QR Code ในโพสต์
***ผู้ที่ตอบแบบสำรวจ ลุ้นรับรางวัลจากสำนักวิชา จำนวน 2 รางวัล***

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง