ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง เกณฑ์การดำเนินงานการรวมภาระงาน (Workload combination) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: KM : การจัดการความรู้

 |   |  1030 ครั้ง