ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง เกณฑ์การดำเนินงานการรวมภาระงาน (Workload combination) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] KM : การจัดการความรู้
  • 1159 ครั้ง