กิจกรรมสำนักวิชา

สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เสริมสร้างสุขภาพ-รักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ