รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลงานของนายชฎิล จันทะศรี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเครือข่ายฯ

  • 646 ครั้ง