เชิญ เข้าร่วมฟังบรรยายในงานสัมมนาการ COVID-19: Seminar for seeking the solutions in border areas

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

???????? ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในงานสัมมนาการ COVID-19 : Seminar for seeking the solutions in border areas ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.- 12.00น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก เภา ชูศรี หรือเข้าร่วมออนไลน์ (QR code ในภาพ) โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญองค์กรระดับโลก (WHO) และผู้เชียวชาญระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้

‼️หากท่านใดสนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ‼️ ได้ที่ QR code ในภาพ หรือ forms.gle/8MSVPvsLDcTcTTNYA

#สำนักวิทยาศาตร์สุขภาพ
#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
#ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
#MFU

  • 665 ครั้ง