กิจกรรมแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ และพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.30  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ และพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
นำโดย รศ.ดร. รัชนี  สรรเสริญ (คณบดี) พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน ประเพณีไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของไทยที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

โดยภายในพิธีเริ่มต้นด้วยตัวแทนนักศึกษานำพวงมาลัยมอบแก่คณาจารย์ ตามด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาของแต่ละชั้นปี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มอบโดยท่านคณบดีสำนักวิชาฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ให้เกิดความพากเพียรทั้งในด้านการเรียน ทั้งนี้คณบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยนำปรัชญาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ความว่า “ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์” พร้อมทั้งให้ข้อคิดในเรื่องการเรียนและในการใช้ชีวิตของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า
 

  • 586 ครั้ง