นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มฟล. เจ๋ง! คว้ารางวัลการแข่งขัน ในงาน "โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม จัดการแข่งขันไตรกีฬา "โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020 "  โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีมได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษา คว้าตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภททีม การแข่งขันไตรกีฬาระดับนานาชาติ (โขงนทีไตรกีฬา นครพนม2020) โดยมีสมาชิกในทีม 3 คน ประกอบด้วย
1. นายนภวัฒน์ ฉัตรมาศ (ข้าวปั้น, ปี 4) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. นายธนากร โชคอุปการะแสน (ธันเดอร์, ปี 1) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. นายชินกฤต สูงปานเขา (กันดั้ม, ปี 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักศิลปศาสตร์

นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นความภาคภูมิใจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความรู้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 
โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณ สวรรค์ชายโขงนครพนมสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของนครพนม
 

  • 762 ครั้ง