อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับ บทสัมภาษณ์ “นักวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ บทสัมภาษณ์ “นักวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ2562” 
ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 88 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media