สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม “คณบดีพบปะผู้ปกครองสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม “คณบดีพบปะผู้ปกครองสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างมากที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 38 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media