สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Professional standard framework

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Professional standard framework สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 32 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media