สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกาศรับบทความ "สุขภาพคนข้ามชาติ : ความจริง-กับ-สิ่งที่รับรู้"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ครั้งที่ 1 "สุขภาพคนข้ามชาติ : ความจริง-กับ-สิ่งที่รับรู้"

จัดโดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 215 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media