เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (IPE) ปี 3 ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการเรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (IPE) ปีที่ 3 โดย          รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอดอยหลวง กล่าวให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ในพื้นที่ อ.ดอยหลวง ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหา สุขภาพร่วมกันกับบุคลากรต่างสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

และในวันแรกของโครงการ ได้มีอาจารย์และนักศึกษาสำนักแพทย์บูรณาการ ร่วมออกหน่วยให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด เพื่อบริการให้กับชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

โครงการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 245 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media