ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม How to Live and Learn 2019 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มฟล.
เข้าร่วมกิจกรรม How  to Live and Learn 2019
ตั้งแต่วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562
ณ ห้อง C5-301 อาคารพลตำรวจเอก เภา  สารสิน 

 

  

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 166 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media