นักศึกษาอาชีวอนามัยรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Safety Ambassador Youth 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาซาน ปริยวาทิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Safety Ambassador Youth 2019 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร อันเป็นการประกวดเยาวชนรุ่นใหม่ ในการนำเสนองานด้านความปลอดภัย ที่จะสนับสนุนสุขภาพของคนทำงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรม gas detector สำหรับการตรวจประเมินระดับสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน ในงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายพันคน

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 267 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media