ประชุม Strengthening Climate Resilien of AMS through Experience Sharing and Lesson Learn on Progress of Climate Change Adaptation Activities.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมมือกับ (MOU) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกลุ่มประเทศอาเซียน จัดงานประชุม Strengthening Climate Resilien of AMS through Experience Sharing and Lesson Learn on Progress of Climate Change Adaptation Activities. โดยมี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และ รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่ไทย ผู้เชียวชาญ และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม พ.ศ .2562 ณ A Star Phulare Valley Chiang Rai Resort

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 246 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media