ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

             กิจกรรมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม         สำหรับการทำงาน

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

อาคารเรียนรวม E4 ห้องประดู่แดง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 127 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media