คณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ  คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562  ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 112 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media