อาชีวอนามัยร่วมทำดีบริจาคโลหิตเนื่องในงานวันแรงงาน 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำอาจารย์และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งหลวง ต.แม่ยาว อันเป็นกิจกรรมร่วมกันของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สถานประกอบการ และแรงงาน ผู้ทุ่มเทเสียสละแรงงาน และความอุตสาหะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทย กิจกรรมในวันนี้มีเพื่อนผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ที่เข้าร่วมในกิจกรรม อีกทั้งมีการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญของวัดแม่ยาว เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 120 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media