พิธีบำเพ็ญกุศลและดำหัวสูมาคารวะคณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

“ยอคุณไหว้สาแก้วทั้งสาม ปัจฉิมงานปฐมกาลประเสริฐศรี สืบฮีตสานฮอยล้านนาป๋าเวณี สระเกล้าเกศีคุณูปมาจารย์”

ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 08.30-12.00 น . สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและพิธีดำหัวสูมาคารวะคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งแต่ปฐมกาลแห่งการสถาปนาจวบจนถึงวาระปัจฉิมกาล และถือเป็นการบำเพ็ญกุศลในวาระปฐมบทแห่งการเริ่มจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ อาคารสำนักวิชา E3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B-101

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 188 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media