ประกาศผลการตัดสิน...การประกวดสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์


รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
)
ได้แก่ Protect your eyes by yourself

https://www.youtube.com/watch?<wbr />v=I7_qMOixfLU&feature=youtu.be
____________________________

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
ได้แก่
ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ | Running is the basis of life

youtu.be/z1geu4xWzeg
____________________________

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
ได้แก่
  สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันฤทธิ์ยา เพื่อผู้สูงอายุ

youtu.be/oClfKsf-qJk
____________________________

รางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ (เกียรติบัตร)
ได้แก่
 Dengue Fever | สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

www.youtube.com/watch
____________________________

รางวัลชมเชย ด้านเทคนิคการเล่าเรื่อง (เกียรติบัตร)
ได้แก่ 
ตามติด - The Shadow

youtu.be/DAKqdzQxB8o
____________________________

รางวัลชมเชย ด้านเทคนิคการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (เกียรติบัตร)
ได้แก่ 
One Night Miracle  คืนเดียว...เปลี่ยนชีวิต

youtu.be/6zTQjSFKP_Q

_________________________________________________________________________________________________________________________

คณะกรรมการนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอแสดงความชื่นชมยินดี แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีม

โปรดติดต่อประสานงาน อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา ritichai.pim@mfu.ac.th โทรศัพท์ 053-916827
เพื่อนัดหมายเข้ารับรางวัล เนื่องในวันพิธีบำเพ็ญกุศล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 87 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media