ประกาศ..แจ้งเลื่อนการประกาศผลการประกวดสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการประกวดสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 62 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media