สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก10ไมครอน(PM10) และ2.5ไมครอน(PM2.5)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน การรู้เท่านั้นสถานการณ์เพื่อการเตรียมการรับมือนั้นสำคัญมาก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสุขภาพ จึงอำนวยความสะดวกในการรบริการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน(PM2.5) แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการรับมือสถานการณ์ หมอกควันได้อย่างทันท่วงที

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media