วิธีการดูแลสุขภาพเมื่อต้องเผชิญกับหมอกควันในชีวิตประจำวัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้เชียงรายกำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง..
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จึงขอแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเมื่อต้องเผชิญกับหมอกควันในชีวิตประจำวัน

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 91 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media