สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และศูนย์ความเป็นเลิศสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเชียงรายเมืองสมุนไพร ทั้งนี้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสมุนไพร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ท่านรัฐมนตรี 

นิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 ขอเรียนเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ที่บูธเชียงรายเมืองสมุนไพร ฮอล์ 11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 80 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media