อาจารย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับรางวัล "บุคลากรด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน" ดีเด่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โกวิทย์  นามบุญมี อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น "บุคลากรด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน" ในงาน MFU Innovation Day 2019 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 3 อาคาร E Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 52 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media