ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
ที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation Medicine)
อนุสาขาวิชากายภาพบำบัด (Physical Therapy) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 181 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media