พร้อมให้บริการ!! โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์แผนไทย-การแพทย์แผนจีน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(การแพทย์แผนไทย-การแพทย์แผนจีน)

เปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ โดยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน             เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.                              ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5391 7581

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 146 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media