เชิญร่วมงาน ตลาดนัดวิชาการเมืองสมุนไพร และมหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่า 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

"ข่วง หมอเมือง-โฮงยา ฮ๋วมใจ๋ ดูแลสุขภาพวิถีไทยล้านนา"

ในงานประชุม 1 st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018

ระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-18.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 133 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media