แพทย์แผนไทยประยุกต์แม่ฟ้าหลวงจัดค่ายวิทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม One Day Science Camp ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดี มีศักยภาพและพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์สาระสำคัญในพืชสมุนไพรตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้าน​​​​​​​​​​​​​​​​​​สุขภาพจากธรรมชาติ

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 109 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media