คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าเฝ้าทูลลอองพระบาท สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวัน พุธ  ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 118 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media