สาขาวิชากายภาพบำบัด สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกให้บริการ นักวิ่ง งาน "Night Run for Chiang Rai Games"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณาจารย์และนักวิชาการกายภาพบำบัด เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศล "Night Run for Chiang Rai Games" เพื่อช่วยเหลือและให้บริการกับนักวิ่งในจุดให้บริการกายภาพบำบัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 -23.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ไปจนถึง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

  โดยสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมและการให้การรักษาแก่นักกีฬาเพิ่มขึ้น

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 159 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media