ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Abdirahman Khalif Mohamud ที่ได้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุน MFU ประจำปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Abdirahman Khalif Mohamud นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน ที่ได้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุน MFU 25th Anniversary 25 Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2567

Congratulations to Mr. Abdirahman Khalif Mohamud Doctor of Philosophy Programme in Public Health, School of Health Science. The recipients of the 25th Anniversary of MFU Doctoral Scholarships in academic year 2024 

 

#Healthscience #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #SHS #MFU

  • 380 ครั้ง