ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วรเชษฐ์ จันติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวิ่งผลัด ชาย 45 – 49 ปี

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วรเชษฐ์ จันติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวิ่งผลัด ชาย 45 – 49 ปี กีฬาบุคคลากรแห่งประเทศไทย อ่างแก้วเกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

#Healthscience #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #SHS #MFU

  • 61 ครั้ง