ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Kenshin mizushima (เคนชิน) และ นายอนุชา ยามี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Kenshin mizushima (เคนชิน) และ นายอนุชา ยามี นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" โดย Mr. Kenshin mizushima  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองเเดง กรีฑาวิ่ง 10000 เมตร และ นายอนุชา ยามี นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองเเดง กีฬา Oreinteering

 |   |  32 ครั้ง