ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภพ สุทธนะ ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดย Prof. Dr. Seiji Okada ได้เข้าบรรยายพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภพ สุทธนะ ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada โดย Prof. Dr. Seiji Okada ได้เข้าบรรยายพิเศษในหัวข้อ "IN VIVO EVALUATION SYSSTEM OF NATURAL PRODUCTS DERVIED ANTI-CANCER DRUGS BY USING HIGHLY IMMUNODEFICIENT MICE" ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีนักศึกษาปริญญาโท และคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์และสารสนเทศสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 |   |  425 ครั้ง