ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ MFU Innovation Day 2023 มหาวิทยาลัยแห่ง Well-being and Sustainable Fauture วัดสุดท้าย ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ MFU Innovation Day 2023 มหาวิทยาลัยแห่ง Well-being and Sustainable Fauture วัดสุดท้าย ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยภายในบูตสำนักวิชา ได้แสดงผลงานนวัตกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ ภายในสำนักวิชา ยังมีบริการตรวจวัดมวลร่างกายด้วยเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อและกระดูก (In Body) จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังได้รางวัล MFU innoprize สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Outstanding Innovative School) อีกด้วย

  • 610 ครั้ง