ในวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพบริการวิชาการ ได้ออกบริการวิชาการในงาน CRC Chiang Rai Road Classic 2023

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพบริการวิชาการงาน ในงาน CRC Chiang Rai Road Classic 2023 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 โดยให้บริการด้านการนวดทางการกีฬาให้กับนักปั่นจักรยาน รวมทั้งปฎิบัติงานรับลงทะเบียนรายงานตัวนักกีฬา

  • 178 ครั้ง