ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 นี้ ผศ.ดร. วิภพ สุทธนะ รักษาการคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุม General Assembly Meeting งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 54th Asia-Pacific Ac

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร. วิภพ สุทธนะ รักษาการคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุม General Assembly Meeting งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 54th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2023 (APACPH 2023) ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ Borneo Convention Centre Kuching ประเทศมาเลเซีย โดยท่านคณบดีได้กล่าวแนะนำตัว และแจ้งในที่ประชุมเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH ในปี 2025

 |   |  6633 ครั้ง