ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 4 ได้แก่
1) นายชัชรินทร์ สุวรรณนิมิตร
2) นายตรุภัทร ศุภนาท
3) นางสาวอัจฉรา วนาลัยนิเวศน์
4) นางสาวภัทราพร ยาโน
5) Miss Yihi Choi
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ประเภท E-poster (student undergrad & postgrad)  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ GOOD HEALTH AND INNOVATION FOR ELDERLY CARE CONFERENCE 2023 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนตรราชสีมา ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566

  • 21914 ครั้ง