ผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับทีมงานนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพชาติพันธุ์ ร่วมกับ Nanyang Technological University สิงคโปร์

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณบดี  ผู้บริหาร และคณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทีมงานนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพชาติพันธุ์  ได้ร่วมกับ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ โดย Assoc. Prof. Dr. Richard Webster, Director of NTU-NEWRI, Singapore ได้จัดโครงการ "“Ceramic membrane-based water treatment and water bottling facilities"  เพื่อส่งมอบโรงผลิตน้ำดื่มสำหรับประชาชน หมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมพิธีส่งมอบโรงพิธีเพื่อเป็นการรับทราบการดำเนินการโครงการตลอด 4 ปีที่ผ่านและเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโรงผลิตน้ำดื่มในครั้งนี้อีกด้วย 

 

  • 257 ครั้ง