ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับทุนจาก โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กันติสินธุ์ อาจารย์เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับทุนจาก โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2567

 |   |  85 ครั้ง