สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เสริมสร้างสุขภาพ-รักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โครงการ “วิทยาศาสตร์สุขภาพเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมกิจกรรม นายณัฐพงศ์ สายกับ เจ้าหน้าที่บริหาร งานเพาะขยายพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

    โดยเป็นกิจกรรม Walk Rally ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสวนวิวัฒนาการ สวนพุทธพฤกษ์ และอุทยานไม้ดอก นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ปลูกป่า...สร้างคน”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ตนเองทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประสบการณ์การเดินป่าอยู่บ่อยครั้ง นอกจากจะทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้ว ยังทำให้ได้พบกับมิตรสหายที่ชื่นชอบการเดินป่าเช่นเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับวันนี้ที่บุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มาร่วมกิจกรรมเดินป่าด้วยกัน ซึ่งในเวลาปกติทุกคนต่างทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน หลังจากเวลางานก็ไปทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ การเดินป่าในวันนี้ก็เป็นอีกิจกรมหนึ่งซึ่งทำให้ทุกคนได้มาใช้เวลาร่วมกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเหมือนได้มาชาร์จพลังงานจากธรรมชาติ

     “ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมเดินป่านี้ ได้ใช้เวลากับต้นไม้ กับบรรยากาศที่สวยงาม การเดินป่าครั้งนี้ทำให้พบว่านี่เป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้จัดขึ้นบ่อย ๆ ให้กับพวกเรา หรือจัดให้กับแขกจากภายนอกที่มาร่วมงานของเรา ได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ได้มาสูดออกซิเจน และชาร์จพลังงานที่ดีจากธรรมชาติกลับไป”

  • 576 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ