สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินกิจกรรม “ป่ะกันซักกำบ๋อ ตอน มาเถอะอยากเจอมา Up-skill และ Re-skill

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินกิจกรรม “ป่ะกันซักกำบ๋อ ตอน มาเถอะอยากเจอมา Up-skill และ Re-skill” ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวน ต่ออดและนำความรู้ที่มีการอัปเดทและมีความน่าสนใจ เพื่อให้ศิษย์เก่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ ผศ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก อ.ธาม ไทยานนท์มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้มีการหารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า Health Science MFU 

  • 149 ครั้ง